شماره شانزدهم دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۴۸ پرچم دموکراتیک خلق افغانستان که من‌جمله، محتوی مطالبی (۱) انتقاد - جدي، منطقی و مدلل راجع به بیانیه رادیویی ۷ سرطان ۱۳۴۸ ښاغلی نور احمد اعتمادی صدراعظم طی چندین ستون جریده، (۲) اعتراض عليه زندانی کردن سه تن از مبارزان جریان دموکراتیک خلق افغانستان و (۳) درباره ضرورت مبارزه علیه خطر راست محافل حاکمه و راجع به بودجه سال ۴۸ دولت بود؛ سانسور و از طرف يك هیأت څارنوالی به کمک پولیس از توزیع بازداشته شد. همچنان شماره هفدهم پرچم نیز از طرف څارنوال و وزارت اطلاعات و کلتور توقیف گردید.